Geschiedenis

In 1976 kwam de toenmalige VU afdeling voor de eerste maal op tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.  Met veel ambitie en ijver werd er doorgewerkt. Zo werd er een blaadje uitgebracht dat veel stof deed opwaaien in de gemeente. Het toenmalige gemeentebestuur diende nogal eens op de korrel genomen te worden, doch werd het altijd met een kwinkslag gebracht. Op de bal spelende, niet op de man was ook toen al het motto.

In 1982 werd er ook naar de verkiezingen getrokken en op 10 stemmen na werd er geen verkozene behaald. En in 1988 werd uiteindelijk het harde werk beloond met 1 VU verkozene in de gemeenteraad. 1994 bracht 2 gemeenteraadszetels, zijnde Marcel Smekens voor VU en Marleen Van den Bosch voor het toenmalige Agalev. 2000 1 zetel ingevuld door Marcel Smekens. 

In 2006 was er wel degelijk sprake van N-VA en werden de verkiezingen verzilverd met een schepen en OCMW-raadslid, resp. Marcel Smekens en Marleen Van den Bosch.

2012 werd er unaniem beslist om als separate en volledige lijst naar de verkiezingen te stappen en werd het team dat grotendeels sinds 1976 en bij uitbreiding in 1988 reeds bestond, nog sterk uitgebreid met een nieuwere generatie van geangageerde mensen die bereid waren de VERANDERING invulling te geven. Resultaat van de verkiezingen, 4 oppositie-mandatarissen in de gemeenteraad en 2 in de OCMW-raad. Met deze 6 mensen vertrokken we op 01 januari 2013 voor de legislatuur die eind 2018 een einde kent. Marleen Van den Bosch, Philip Van Hellemont, Hilde De Coninck en Luc De Kerf voor de gemeenteraad. Carl Lapiere en Tom Werner voor de OCMW raad.

2018 heeft voor N-VA Tielt-Winge zelf ook veel verandering gebracht. De noodzaak werd gevoeld dat als we constructief verder wilden groeien, we onszelf dienden te herbronnen en terug naar de kern van de zaak dienden te gaan. We willen het verschil maken maar dat kon dan ook alleen als we de juiste mensen bij elkaar wisten te brengen om de VERANDERING in de gemeente vorm willen geven. Het gaat niet over populariteit aan de toog, het gaat niet over de haantje-de-voorste, het gaat niet over ego en zelfverheerlijking of wat dat betreft de mandaat/zetelpakkers.

Het gaat wel om de VERANDERING te kunnen realiseren met competente mensen die een collectief doel dragen en bereid zijn om in groep te werken. Immers, hoe kan men alle inwoners correct vertegenwoordigen als men VOOR en DOOR de inwoner niet als prioritair ziet. Concreet stappen we met een hoog-gemotiveerd en deskundig kernteam naar de verkiezingen 2018. Jong en net iets minder jong. Nieuw en anderzijds massa's ervaring. En dat geruggesteund door de geweldige organisatie die N-VA is. Want ook op dit vlak staan we niet alleen. 

Wat toen en nu ook nog steeds zo is, is dat we de steun van een grote schare aan leden genieten. Hun loyaliteit en constructieve input wordt dan ook super gewaardeerd. Oprechte dank ook daarvoor.

Tot slot willen we graag deze boodschap meegeven. Als je doet wat je gisteren ook deed, zal de uitkomst dezelfde zijn als die van gisteren. Wil je dus echt die VERANDERING? Kies dan ook voor de N-VA lijst en geef elke kandidaat jouw stem en jouw vertrouwen.