Gouverneur tikt voorzitter gemeenteraad op de vingers na klacht N-VA

Op 2 september 2021

Op 15 april 2021 besprak de gemeenteraad van Tielt-Winge het voorstel van N-VA om in te tekenen op de raamovereenkomst van de Vlaamse Regering die het makkelijker maakt voor sociale verhuurders om onderzoek te doen naar buitenlandse eigendommen van sociale huurders.

Tijdens de openbare bespreking verweet onder andere de burgemeester de fractievoorzitter van N-VA een nationaalsocialist te zijn. Het voorstel van N-VA werd vergeleken met de misdaden van het nationaalsocialisme. De gemeenteraadsvoorzitter trad niet op tegen de uitspraken. Daarop diende N-VA een klacht in bij de gouverneur om de betrokken mandatarissen te wijzen op hun ongepaste uitlatingen en de gemeenteraadsvoorzitter te wijzen op haar verantwoordelijkheid. In zijn antwoord van eind juni 2021 geeft de gouverneur de N-VA fractie gelijk.

 

Het is niet de eerste maal dat de gouverneur de burgemeester op de vingers tikt omwille van diens uitlatingen. In oktober 2020 liet gouverneur Spooren na een klacht van N-VA reeds weten dat hij van oordeel is dat de uitspraken van de burgemeester ongepast overkwamen. Een burgemeester heeft immers een voorbeeldfunctie. Gouverneur Spooren herhaalt nu zijn boodschap van oktober 2020 en roept de burgemeester op om in de toekomst op zijn taalgebruik te letten.

“Het feit dat de burgemeester ervoor kiest om zich tijdens een openbare zitting van een gemeenteraad op een dergelijke wijze uit te laten is onaanvaardbaar en het ambt van burgemeester onwaardig”, stelt fractievoorzitter Tom Werner (N-VA).

Daarnaast wijst de gouverneur ook de gemeenteraadsvoorzitter op haar verantwoordelijkheid. Het is de taak van de voorzitter om op te treden tegen verstorende of beledigende taal tijdens de raad. De gedane uitspraken zijn ongepast, zeker voor mandatarissen die een voorbeeldfunctie bekleden. De gouverneur verzoekt de gemeenteraadsvoorzitter dan ook om in de toekomst de nodige maatregelen te treffen ten aanzien van raadsleden die dergelijke uitlatingen doen.

Fractievoorzitter Werner reageert tevreden op de brief van de gouverneur. “Dat de gouverneur de gemeenteraadsvoorzitter op haar wettelijke verantwoordelijkheid wijst is een goede zaak. In het verleden slaagde de gemeenteraadsvoorzitter er zelden in om de burgemeester tot de orde te roepen en moest zij zelfs toestemming vragen aan de burgemeester voor zij zelf het woord durfde nemen. Wij hopen dat alle betrokkenen de oproep van de gouverneur ter harte zullen nemen zodat de debatten in de gemeenteraad in de toekomst sereen en constructief kunnen verlopen”, besluit Werner.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is