Meer democratie! Bevraging bij ALLE kandidaten voor verkiezingen 2018.

Op 13 oktober 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018

Naar aanleiding naar een bevraging door meerdemocratie.be hebben alle kandidaten die meedingen voor de verkiezingen 2018 de gelegenheid gekregen om hun engagement in functie van "meer democratie" openbaar te maken en zichzelf daartoe te engageren.  Van de 105 Tielt-Wingse kandidaten zijn er 23 inzendingen gekomen waarvan 21 door onze N-VA kandidaten. Zegt veel niet?

En juist ja, we hebben 1 tekst gepubliceerd die door iedere N-VA kandidaat is onderschreven is en nagevolgd zal worden. 

We hernemen integraal die tekst even hieronder:

 

Het recht op inspraak is fundamenteel. Het hoeft eigenlijk zelfs nooit tot petities te komen als er voorafgaandelijk aan beslissingen de burger via participatiemomenten, buurtwerkingsraad (*), een vrijetijdsbestedingsraad (*), ondernemersraad (*), ... en (al dan niet) tijdelijke initiatieven zoals (buurt)projectgroepen (*) actief betrokken worden in het beleid. Dit alles helpt de fundamenten te leggen van een nieuwe werking van gemeenteraadscommissie (**) wat resulteert in gedragen voorstellen op een gemeenteraad. Daarmee wordt ook de functie van een gemeenteraad in ere hersteld.

Alles dus gefocust op VAN, VOOR en DOOR de inwoner.
(*) deze zijn veelal nieuw op te richten, opgesomde lijst is niet limitatief.
(**) de nieuwe werking behoort tot een globaal plan van N-VA Tielt-Winge om burgerparticipatie mogelijk te maken en komaf te maken met de uitgeholde "democratie".

 

Je kan alle inzendingen bekijken via deze link.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is