Tielt-Winge weigert steun voor bodemonderzoek van stortplaatsen

Op 16 juli 2022

Tijdens de gemeenteraad van juni stelde N-VA voor om de gronden met afval in de bodem te laten onderzoeken en vervolgens om te vormen tot bosgebieden. De Vlaamse Regering doet sinds 2021 het aanbod aan gemeenten om vervuilde zones te bebossen waarbij de OVAM de nodige middelen voorziet voor een bodemonderzoek en het aanplanten van bomen. In Tielt-Winge komen minstens twee gebieden in Sint-Joris Winge en Kiezegem in aanmerking. De meerderheid stemde het voorstel echter weg. “Onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur deze kans laat liggen om de bodemvervuiling aan te pakken.”, reageert fractievoorzitter Tom Werner (N-VA).

Vlaanderen heeft de ambitie om tegen 2024 4.000 hectare extra bos aan te leggen. Tegelijk telt Vlaanderen ruim 3.000 locaties waar afval op of in de bodem aanwezig is. Eén van de mogelijkheden is om voormalige stortplaatsen om te vormen naar bos. Vlaams minister van Omgeving Demir, werkte met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) een project uit om voormalige stortplaatsen van overheden, verenigingen en private eigenaars een nieuwe groene bestemming te geven. Gemeenten krijgen binnen het project het aanbod van de OVAM om vervuilde sites te laten onderzoeken door middel van een oriënterend bodemonderzoek (OBO) op voorwaarde dat zij zich engageren om de gronden nadien te bebossen. Via dit project neemt de Vlaamse overheid de kosten van het OBO op zich.

“Wij stelden voor om in overleg met de OVAM te onderzoeken welke stortplaatsen in aanmerking kunnen komen voor een bodemonderzoek en bebossing. Daarnaast vroegen wij om samen met de adviesraden en verenigingen na te gaan welke eigenaars van vervuilde sites in Tielt-Winge interesse zouden hebben om deel te nemen aan het project. Dit is een gouden kans om de historisch vervuilde gronden te laten onderzoeken en te zorgen voor bijkomend bos in Tielt-Winge.”, stelt Werner.

Open VLD en CD&V stemden echter tegen het voorstel. Daarbij vielen vooral de uitlatingen van de burgemeester op. Hij wenste niet dat de Vlaamse overheid onderzoek zou uitvoeren in Tielt-Winge en dat hij “de potjes het liefst toegedekt wilde houden”. Het voorstel kreeg echter wel steun van alle oppositiefracties.

 

N-VA betreurt de houding van de meerderheid. “Het is onbegrijpelijk dat zij dit voorstel hebben afgewezen. Via het OVAM-project had de gemeente met steun van de Vlaamse overheid de historische vervuiling in Tielt-Winge kunnen aanpakken. In plaats daarvan steekt de burgemeester zijn kop in het zand. Onze fractie zal blijven ijveren voor een groener en gezonder Tielt-Winge.”, besluit gemeenteraadslid Tom Werner (N-VA).

Ons voorstel in de media:

 

https://www.hagelandactueel.be/aarschot-actueel/nieuws/tielt-winge/n-va-...

https://www.hln.be/tielt-winge/n-va-betreurt-beslissing-van-meerderheid-...

 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220715_94577794

https://www.standaard.be/cnt/dmf20220715_97868259

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is