Gemeenteraad keurt plan voor bestrijding eenzaamheid goed

Op 20 december 2021

We zijn steeds meer verbonden met elkaar, of zo lijkt het, en toch zijn we steeds meer eenzaam. Eenzaamheid heeft verschillende gezichten en komt bij alle leeftijdscategorieën voor. Daarenboven is het nog vaak een taboe. We praten er niet graag over, zeker niet als het ons zelf overkomt. De nationale cijfers tonen daarbij aan dat bepaalde clichés niet kloppen. Eenzaamheid is niet louter een verschijnsel bij ouderen, het komt bij alle leeftijdscategorieën voor.

 

De bestrijding van eenzaamheid is een verantwoordelijkheid van iedereen, van elke burger. Om mensen uit hun isolement te halen heb je sociaal contact, andere mensen, een warme gemeenschap nodig. Het beleid kan daar wel degelijk bij helpen”, stelt fractievoorzitter Tom Werner (N-VA).

 

N-VA spoorde in december 2020 het gemeentebestuur via haar adviesnota in het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) aan om een beleidsplan uit te werken voor de bestrijding van eenzaamheid en sociaal isolement. De adviesnota werd destijds unaniem goedgekeurd. Tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 november 2021 werd de daaropvolgende projectnota ‘Eenzaamheidsbestrijding in Tielt-Winge’ tevens unaniem goedgekeurd.

 

Ook in Tielt-Winge leven mensen in eenzaamheid. Als bestuursniveau dat het dichtst bij de mensen staat moet de gemeente van de bestrijding van eenzaamheid en sociaal isolement een kerntaak maken. We zijn verheugd dat alle partijen de handen in elkaar willen slaan om eenzaamheid te bestrijden”, zeggen N-VA gemeenteraadsleden Tom Werner en Frederik Vranken.

 De goedgekeurde nota bevat verschillende elementen die N-VA in 2020 reeds voorstelde. Zo slaat de gemeente de handen in elkaar met lokale vrijwilligers en zal zij deelnemen aan het Fred en Frieda-project, een digitaal platform waar vrijwilligers gekoppeld worden aan eenzame ouderen. ‘Fred en Frieda’ werd een jaar geleden gelanceerd op Vlaams niveau door N-VA en Groen.

 Gemeenteraadslid Frederik Vranken (N-VA) die vorig jaar de adviesnota lanceerde binnen het BCSD reageert tevreden op de projectnota, maar maakt ook een aantal kanttekeningen. “Eenzaamheid en sociaal isolement zijn vaak verborgen kwalen in onze samenleving en door de coronacrisis zijn deze problemen toegenomen. Ik wil de administratie en de betrokken schepen dan ook bedanken voor het geleverde werk. Dit dossier bewijst dat constructieve samenwerking tussen oppositie en meerderheid vruchten kan afwerpen. We stellen echter vast dat de focus in de projectnota hoofdzakelijk gericht is op senioren, terwijl de cijfers aantonen dat eenzaamheid niet louter een verschijnsel is bij ouderen. N-VA pleit daarom voor het verruimen van de maatregelen naar alle doelgroepen via onder meer de oprichting van een lokaal meldpunt om de communicatie te versterken en de reeds bestaande initiatieven op hoger niveau meer in de verf te zetten.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is